Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-3 / 4-8-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»
Αρ. Προκήρυξης: Acces 1-3 / 4-8-2015

Κατηγορία: Acces – Προμήθειες