Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-4 / 4-8-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»
Αρ. Προκήρυξης: Acces 1-4 / 4-8-2015

Κατηγορία: Acces – Προμήθειες