Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-5 / 4-8-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό»
Αρ. Προκήρυξης: Acces 1-5 / 4-8-2015

Κατηγορία: Acces – Προμήθειες