Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Acces 1-6 / 12-8-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: Acces 1-6 / 12-8-2015

Κατηγορία: Acces – Προμήθειες