Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Mestesug 1-7/26-08-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης επίσκεψης μελέτης στα πλαίσια της δραστηριότητας Α1.4»
Αρ. Προκήρυξης: MESTESUG-1-7/26-08-2014

Κατηγορία: Mestesug, Mestesug - Προμήθειες