Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (Pax 1-8 / 30-01-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Αρ. Προκήρυξης: PAX-1-8/30-01-2015

Κατηγορία: Pax - Προμήθειες