Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (PROFEM 1-1 / 17-6-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτελεστικός Διευθυντής του Διακρατικού Εταίρου»
Αρ. Προκήρυξης: PROFEM 1-1 / 17-6-2014

Κατηγορία: PROFEM - Προμήθειες