Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α.Σ. «ΔΥΤΙΚΑ»

Topsa_Dytika_Dytika_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΠΟ 17/06/2013 ΕΩΣ 05/07/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΤΙΚΑ υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΥΤΙΚΑ’ ΕΙΝΑΙ:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.
 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Ε.Θ.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της πράξης είναι η προετοιμασία και προώθηση 60 ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις καθώς επίσης και η υποστήριξη 40 ωφελούμενων για να ιδρύσουν δική τους ατομική ή άλλη επιχείρηση ή να συστήσουν Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση. Οι ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ θα πρέπει να είναι:

 • Κάτοικοι των Δήμων: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Π. Μελά
 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Οι 100 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στη δράση της Συμβουλευτικής καθώς επίσης θα παρακολουθήσουν και Πρόγραμμα Κατάρτισης, διάρκειας 90 ωρών για το οποίο προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα παρακολούθησης, σε ένα από τα αντικείμενα: Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος, Πωλήσεις – Εξυπηρέτηση Πελατών, Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων. Οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση, θα παρακολουθήσουν επιπλέον πρόγραμμα στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα, διάρκειας 45 ωρών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 17 Ιουνίου 2013 Έως 5 Ιουλίου 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
  28ΗΣ Οκτωβρίου 148 Β, 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τηλ: 2310 643140,
  Ώρες 10:00 – 14:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Σαββίδου Αναστασία
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
  14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, Τηλ.: 2310 478714 – 5,
  Ώρες 10:00 – 14:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Μάτη Σοφία

Αναλυτικές πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.anae.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ *
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας για το οικονομικό έτος 2012
 5. Υπεύθυνη Δήλωση

* Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Ν. 4144/18-4-2013, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από τις 18/04/2013: Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΤΙΚΑ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων/ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και θα επιμεληθεί σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή την κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραλαβή των αιτήσεων και πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης από την οποία θα προκύψει η τελική επιλογή των ωφελουμένων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με επικύρωση του αποτελέσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τόσο στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του φορέα.

Topsa_Dytika_Dytika_Footer

Κατηγορία: Α.Σ. Δυτικά