Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτες Για την πράξη: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΑίτηση Υποψηφίου

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά