Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Δυνητικά Ωφελουμέβους για Συμμετοχή στην Πράξη:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες