Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ:

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» uλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοιvωvικής έvταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ο προϋπολογισμός κόστους είναι 535.000 € και η διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια (1-7-2012 έως 30-6-2014).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι 100 άτομα που είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ομάδες στόχου):

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Από τους 100 ωφελούμενους, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙστοσελίδα της Α.Σ. «Συνεργασία»

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία