Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ»

Topeko_Dythes_Dythes_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ» υλοποιεί την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», με ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/06/2014.

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης για 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
  • Είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης και
  • Ανήκουν σε μια από τις δύο παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων:
    • Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα ή
    • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (έχοντας δηλ. ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ)

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΠΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑπαραίτητα ΔικαιολογητικάΑίτηση Συμμετοχής

Κατηγορία: Α.Σ. ΔΥΘΕΣ