Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

Topsa_Epi_drasi_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4.
  • ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4-5.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑίτηση Συμμετοχής

Κατηγορία: Α.Σ. ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ