Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

Topsa_Oloi_mazi_Oloi_Mazi_ShmaΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» υλοποιεί την Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5.
  • ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4-5.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη:

«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΙστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

Κατηγορία: Α.Σ. Όλοι Μαζί