Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΔΥΤΙΚΑ»

Topsa_Dytika_Dytika_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών:

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της ΔΡΑΣΗΣ 19 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΚΑΙ
  • ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της ΔΡΑΣΗΣ 20 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,

που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «ΔΥΤΙΚΑ»

Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Δυτικά, ΤΟΠΣΑ