Σεμινάρια επιμόρφωσης – Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας «Security»

Σεμινάρια Security

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., πιστοποιημένη από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα (Σεμινάρια Security) στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση της εξής προδιαγραφές:

  • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.
  • Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν την απόκτηση της άδειας εργασίας security, είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α, και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν.
  • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α και απορρέει από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ).
  • Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή/και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.
  • Κατά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

Για τρέχοντα και επόμενα σεμινάρια security δείτε τις ανακοινώσεις του site ή πατήστε εδώ
Σεμινάρια Security

Σεμινάρια Security – Aνταγωνιστικές τιμές και ειδικές προσφορές για ομαδικές εγγραφές.

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για τα Σεμινάρια Security απευθυνθείτε:

  • Για το παράρτημα στην Αθήνα, στην Κα. Μαρία Περάκη,

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην αυξημένη και συνεχόμενη ζήτηση για εκπαίδευση και κατάρτιση σε προσωπικό ασφαλείας, συνεχώς οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης (Σεμινάρια Security), τόσο στην Αθήνα όσο και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Τα τμήματα κατάρτισης έχουν ως εξής:

Αθήνα: Νέα σεμινάρια επιμόρφωσης Security ξεκινούν κάθε μήνα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι το 210 2587387.