Στρατηγικές αναβίωσης των επαγγελμάτων χειροτεχνίας

Στρατηγικές αναβίωσης των επαγγελμάτων χειροτεχνίας στις τρεις περιοχές υλοποίησης του έργου με ID 129639, και συγκεκριμένα Centru, Nord-Vest και Vest, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Υπο-δραστηριότητας Α3.2

 

Κατηγορία: Mestesug – Παραδοτέα