ΤΟΠΣΑ – Α.Σ. «ΑΙΘΑΛΕΙΑ»

Topsa_Aithalia_Aithalia_LogoΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΘΑΛΕΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ – ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση », του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ Α.Ε
 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
 3. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ)
 5. Η LOGOTECH ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 6. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΑΜ ΑΕ)
 7. Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
 8. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
 9. Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» (ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ)

Η πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Λήμνου – Αγ. Ευστρατίου και απευθύνεται σε 70:

 • ανέργους, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
 • νέους επιστήμονες έως 34 ετών &
 • ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Βασικές προϋποθέσεις

Οι νέοι επιστήμονες έως 34 ετών, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά, και το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 70 ανέργων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, μέσω της πολλαπλής υποστήριξης τους (ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λ.π.). Τα προγράμματα κατάρτισης είναι 105 ωρών το καθένα και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5 Ευρώ/ώρα. Η υλοποίηση της πράξης ολοκληρώνεται στις 31/12/2014. Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από:

 • Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ,
  Λεωφ.Δημοκρατίας 43, Μύρινα Λήμνου και
  στα τηλέφωνα 22540 24124-22540 29562, ώρες 08:00-14:30 (κα Μαρκάκη Φιλία, κα Καραγιαννάκη Ειρήνη)
 • Την ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» (ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ),
  Πάροδος Αγίου Θεράποντος, Μυτιλήνη Λέσβου και
  στα τηλέφωνα 22510 45577-22510 40866, ώρες 08:00-14:00 (κα Ανδρεαδέλλη Βασιλική, κα Τσίκνα Άννα)

Ο στόχος του έργου

Η προετοιμασία και προώθηση καθώς και η στήριξη 70 ανέργων, εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων ώστε να είναι η προληφθούν 20 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, η ίδρυση 22 νέων επιχειρήσεων (εκ των οποίων 7 Κοιν.Σ.Επ.) όπου θ’ απασχοληθούν 50 ωφελούμενοι.

Πρόσκληση ΕνδιαφέροντοςΑφίσα του ΠρογράμματοςΔιαφημιστικό Τρίπτυχο

Κατηγορία: Α.Σ. Αιθάλεια