3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοιvωvικής έvταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ο προϋπολογισμός κόστους είναι 535.θ0θ € και η διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια (1-7-2012 έως 30-6-2014).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισρύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου).
 • Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Από τους ωφελούμενους, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΙστοσελίδα της Πράξης

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία