3η φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_Synergasia3Η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ:

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY»

Ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013 (3η φάση υποβολής αιτήσεων) παραμένει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στη Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού», με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
 • μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου),
 • ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων:
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Κατά τη 1η και 2η φάση υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 καλύφθηκε ο αριθμός των υποψηφίων ωφελούμενων που ανήκουν στη κατηγορία «Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια».

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Ιστοσελίδα της Α.Σ. «Συνεργασία»

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία