3η Φάση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής – Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Topeko_Anatoliki_FooterΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
«Συν-Εργασίες»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»
(Τρίτη φάση συλλογής αιτήσεων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη πράξη: «Συν-Εργασίες» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • ΑΜΕΑ
  • Πρώην χρήστες ουσιών

* για την ομάδα Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια ο αριθμός υποψηφίων ωφελουμένων έχει καλυφθεί στην 1η και 2η φάση υποβολής αιτήσεων.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑίτηση ΣυμμετοχήςΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Κατηγορία: Α.Σ. Ο Τροχός