Έως 2.700 € επιδότηση σε 50.000 ανέργους μέσα στον Απρίλιο

t-shirt

«Χρυσή» επιταγή για την είσοδο στην αγορά εργασίας προσφέρει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε 50.000 ανέργους. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα βρει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα και δίνει 2.700 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά εντός του Απριλίου. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εργασία τους στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές για 12 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι άνεργοι νέοι σε όλη τη χώρα ηλικίας έως 29 ετών. Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πτυχιούχων θα πάρουν 2.700. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (Λύκειο, ΙΕΚ, TEE) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) θα εισπράξουν 2.400 ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα δωδεκάμηνης εργασίας σε επιχειρήσεις στις οποίες επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:


…περισσότερα

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 18-29 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες: , , ,

Digifem-Το Έργο

digifem01Το έργο συμβάλλει στις προσπάθειες για τη μείωση της ανεργίας των νέων γυναικών, (18 – 38) και την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί μέσω της μη –τυπικής και άτυπης κατάρτισης / εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν την βάση παραγωγής πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων εφ’ όσον παρέχουν ικανότητα στις ωφελούμενες, προσαρμογής σε διαφορετικές ανάγκες του εργασιακού χώρου.

Μέσα από την παραγωγή του ηλεκτρονικού εργαλείου DigiFem, το οποίο για την καλύτερη χρήση και κατανόηση του συνοδεύεται από MOOC μαθήματα και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση, παρέχονται στις νέες  γυναίκες ευκαιρίες  προκειμένου να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, με στόχο την ένταξη και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Κύριος στόχος είναι η εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με ένα υποστηρικτικό μηχανισμό χαμηλού κόστους ο οποίος διερευνά με απλό τρόπο τα βήματα που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, επιτρέποντας στις νέες γυναίκες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της  επιχειρηματικότητας, στην ευρωπαϊκή ένωση.

Τέλος το έργο επιδιώκει να συνδέσει την έρευνα, επαγγελματική κατάρτιση, προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων, με την δημιουργία  ενός νέου επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την αναγνώριση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στα μη τυπικής / άτυπης μάθησης, και την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενισχυτικής της επικοινωνίας μεταξύ ωφελουμένων.

Ομάδες στόχοι

Το έργο είναι δομημένο έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι προς όφελος τριών ομάδων-στόχου:

1. Τελικοί χρήστες: νέες άνεργες γυναίκες και γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης Κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να έχουν ελάχιστη συμμετοχή 240 ανθρώπων σε κάθε Χώρα.

2. Οι ερευνητές / εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, μέντορες. Αναμένεται να εκπαιδεύσει, ελάχιστο 60 άτομα σε κάθε Χώρα.

3. ΜΚΟ, φορείς εκπροσώπησης γυναικείας επιχειρηματικότητας,  οργανώσεις εκπροσώπησης γυναικών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Συμμετοχή των φορέων αυτών στο πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τους 50 φορείς, τόσο από τις συμμετέχουσες χώρες αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης.

Παραδοτέα

Α. e-toolDigi-Fem: Έρευνα για την ανάπτυξη εργαλείου.

Β. Πειραματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών MOOC, μεθοδολογία και περισσότερα προιόντα ΤΠΕ. Επίσης, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για κατάρτιση, εκπαιδευτικού υλικού, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων.

Γ. Διακρατικά προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.

Δ. Εθνικές Έρευνες και ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των γυναικείων δεξιοτήτων / ικανοτήτων, (με βάση το EQF και μονάδες πιστοποίησης ECVET), και παραγωγή του επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

ΣΤ. Pilotcourses, (τουλάχιστον 12 πιλοτικά), για τα προϊόντα ΤΠΕ, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ε. Ανάπτυξη πλατφόρμας επικοινωνίας και δικτύωσης των δικαιούχων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και επίπεδο ευρωπαϊκών δικτύων (δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων για την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πρακτικών, προτάσεων).

Ζ. Δραστηριότητες ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του έργου: ευαισθητοποίηση των πιο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων

Η. Δραστηριότητες αξιολόγησης.

Διακρατικότητα

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 6 διακρατικούς εταίρους:

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ –ΕΛΛΑΔΑ, www.teiath.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ, www.techniki-ekp.gr

AJOFM COVASNA – ROMANIA, www.covasna.ajofm.ro

BFI OO – AUSTRIA, www.bfi–ooe.at

UNIVERSITY DUISBURG-ESSEN, DEUTSCLAND, www.uni-duisburg-essen.de

STAFF CONSULT – ITALY, www.staffconsult.it

 

Κατηγορία: digifem, Διακρατικά Έργα, Διεθνής Παρουσία
Ετικέτες:

“DIGIFEM” – Δελτίο Τύπου

logo_digefem_05erasmuslogotype_Websiteiky

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ διοργανώνει στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2014, στον 7ο όροφο επί της οδού Αιόλου 67, Αθήνα, την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ERASMUS +, με τίτλο “DIGIFEM”, ως συντονιστής εταίρος εταιρικού σχήματος το οποίο απαρτίζεται συνολικά από 6 διακρατικούς εταίρους: ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, TEXNIKH EKΠAIΔEYTIKH, AJOFM COVASNA – ROMANIA, BerufsfoerderungsinstitutOberoesterreich (BFIOO) – AUSTRIA, UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN – GERMANY, Staff Consult S.r.l. – ITALY.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία πρωτοποριακών εργαλείων για την ένταξη και επανένταξη ανέργων νέων γυναικών (18 – 38), στην αγορά εργασίας σε όλες τις χώρες προέλευσης των εταίρων του εταιρικού σχήματος.

Για την στήριξη των νέων ανέργων γυναικών, δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβλέπονται επί πλέον της δημιουργίας των πρωτοποριακών εργαλείων:

 • δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας,
 • δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, mentoring,
 • μελέτες και αναλύσεις των χαρακτηριστικών των γυναικών επιχειρηματιών,
 • κατάρτιση επαγγελματικού πλαισίου γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής έως τον Σεπτέμβριο 2017, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή, και η  Εθνική μονάδα διαχείρισης είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, (ΙΚΥ).

Κατηγορία: Διακρατικά Έργα, Διεθνής Παρουσία

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2014

te_ae_isol_30-6-2014_me_pistopΙσολογισμός 30/06/2014 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί

VOUCHER ανέργων 18-24 ετών και 25-29 ετών – Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
VOUCHER ανέργων 18-24 ετών και
VOUCHER ανέργων 25-29 ετών

Συμπλήρωσε την διπλανή φόρμα και μάθε άμεσα εάν είσαι και εσύ ένας από τους χιλιάδες ωφελούμενους!

Ενημερώσου για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις.

Voucher 18-24 ετών & 25-29 ετών
Αποτελέσματα

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Κατηγορία: Voucher, Σεμινάρια για ανέργους

Νέο πρόγραμμα Voucher για 16.600 ανέργους 29-64 ετών

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας που αφορά 16.600 ανέργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, που περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
 • Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014 – 31/10/2014.

Νεο Voucher 29-64 ετών - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

construction_01

newtechnologies

recycling_02

Κατηγορία: Voucher, Σεμινάρια για ανέργους

Voucher Υγείας ΙΙ – Αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Voucher Υγείας ΙΙ

Οι επιτυχόντες θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης.

Μη χάνεις χρόνο.

Άμεση έναρξη σεμιναρίων.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Voucher Υγείας ΙΙ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
Κατηγορία: Voucher, Voucher Υγείας για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Σεμινάρια για ανέργους

Επιταγή εισόδου «VOUCHER» για νέους από 18-24 ετών

Από την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μπορούν  οι άνεργοι νέοι 18 έως 24 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική με την εικοσαετή πείρα της είναι δίπλα στις ανάγκες των νέων ανέργων προσφέροντας ποιοτική κατάρτιση και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης.

περισσότερα…

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 18-24 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Mestesug 1-7/26-08-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης επίσκεψης μελέτης στα πλαίσια της δραστηριότητας Α1.4»
Αρ. Προκήρυξης: MESTESUG-1-7/26-08-2014

Κατηγορία: Mestesug, Mestesug - Προμήθειες

Νέο VOUCHER για άνεργους έως 29 ετών (voucher 18-24 και voucher 25-29)


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 25-29 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

07 Αυγούστου 2014 - 15 Σεπτεμβρίου 2014


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 18-24 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014. Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της – το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα βασισμένα στη διαβάθμιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς την Ποιότητα Σχεδιασμού και Περιεχομένου 6 προγράμματα κατάρτισης

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : “JOOMLA”
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την αξιολόγηση και τις εξετάσεις των ανωτέρω προγραμμάτων θα πάρουν Πιστοποιητικό από το ΤΕΙ Αθήνας, Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 25-29 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες: , , , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

swot

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες μετέρχονται την εργασία τους και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο ή να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στα αυξημένα καθήκοντά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να επιτυγχάνουν σταδιακά τους στόχους τους, να εργάζονται με οργάνωση και αποτελεσματικότητα, να αναπτύσσουν για την κάθε περίσταση τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, να εργάζονται απρόσκοπτα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, να διαχειρίζονται επαγγελματικά και επ’ ωφελεία των επαγγελματικών τους συμφερόντων τις αναφυόμενες συγκρούσεις, να διαπραγματεύονται με εντιμότητα και ήθος και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο και το άγχος τους. Όλες αυτές οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που κομίζει το πρόγραμμα και αποσκοπούν τελικά στη δημιουργία ενός άρτιου επαγγελματικού προφίλ, αποτελούν και το σκοπό του προτεινόμενου προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Περί οργανωτικών δεξιοτήτων γενικώς
 • Καθορισμός επαγγελματικής πορείας-Προσωπικό όραμα- SWOT ANALYSIS-σκοποί- στόχοι-σχέδιο δράσης
 • Περί της αποτελεσματικής επικοινωνίας-Μορφές-Είδη-Σκοποί
 • Η επικοινωνία ως τέχνη και ως τεχνική
 • Περί της επαγγελματικής επικοινωνίας-Προφορική επικοινωνία-Οργανωσιακή επικοινωνία
 • Γραπτή επικοινωνία και Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Περί της ομαδικής εργασίας- Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα
 • Συνεργασία ομάδας- Πρακτική άσκηση
 • Περί των συγκρούσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους
 • Τεχνικές αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων
 • Πρακτική άσκηση επί των διαπραγματεύσεων
 • Διαχείριση χρόνου- τεχνικές
 • Διαχείριση άγχους
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

Νέο Voucher ανέργων 29-64 ετών

Πιστοποίηση από το ΤΕΙ Αθήνας

141017_health

KNX trainning

infocert