Έως 2.700 € επιδότηση σε 50.000 ανέργους μέσα στον Απρίλιο

t-shirt

«Χρυσή» επιταγή για την είσοδο στην αγορά εργασίας προσφέρει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σε 50.000 ανέργους. Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα βρει εφαρμογή σε όλη την Ελλάδα και δίνει 2.700 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά εντός του Απριλίου. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εργασία τους στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές για 12 μήνες.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι άνεργοι νέοι σε όλη τη χώρα ηλικίας έως 29 ετών. Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πτυχιούχων θα πάρουν 2.700. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας (Λύκειο, ΙΕΚ, TEE) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) θα εισπράξουν 2.400 ευρώ. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα δωδεκάμηνης εργασίας σε επιχειρήσεις στις οποίες επιδοτούνται στο σύνολο τους οι ασφαλιστικές εισφορές.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:


…περισσότερα

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 18-29 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες: , , ,

Επιταγή εισόδου «VOUCHER» για νέους από 18-24 ετών

Από την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μπορούν  οι άνεργοι νέοι 18 έως 24 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική με την εικοσαετή πείρα της είναι δίπλα στις ανάγκες των νέων ανέργων προσφέροντας ποιοτική κατάρτιση και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης.

περισσότερα…

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 18-24 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Mestesug 1-7/26-08-2014)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης επίσκεψης μελέτης στα πλαίσια της δραστηριότητας Α1.4»
Αρ. Προκήρυξης: MESTESUG-1-7/26-08-2014

Κατηγορία: Mestesug, Mestesug - Προμήθειες

Νέο VOUCHER για άνεργους έως 29 ετών (voucher 18-24 και voucher 25-29)


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 25-29 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

07 Αυγούστου 2014 - 15 Σεπτεμβρίου 2014


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 18-24 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014. Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της – το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα βασισμένα στη διαβάθμιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς την Ποιότητα Σχεδιασμού και Περιεχομένου 6 προγράμματα κατάρτισης

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : “JOOMLA”
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την αξιολόγηση και τις εξετάσεις των ανωτέρω προγραμμάτων θα πάρουν Πιστοποιητικό από το ΤΕΙ Αθήνας, Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 25-29 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες: , , , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

swot

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες μετέρχονται την εργασία τους και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο ή να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στα αυξημένα καθήκοντά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να επιτυγχάνουν σταδιακά τους στόχους τους, να εργάζονται με οργάνωση και αποτελεσματικότητα, να αναπτύσσουν για την κάθε περίσταση τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, να εργάζονται απρόσκοπτα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, να διαχειρίζονται επαγγελματικά και επ’ ωφελεία των επαγγελματικών τους συμφερόντων τις αναφυόμενες συγκρούσεις, να διαπραγματεύονται με εντιμότητα και ήθος και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο και το άγχος τους. Όλες αυτές οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που κομίζει το πρόγραμμα και αποσκοπούν τελικά στη δημιουργία ενός άρτιου επαγγελματικού προφίλ, αποτελούν και το σκοπό του προτεινόμενου προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Περί οργανωτικών δεξιοτήτων γενικώς
 • Καθορισμός επαγγελματικής πορείας-Προσωπικό όραμα- SWOT ANALYSIS-σκοποί- στόχοι-σχέδιο δράσης
 • Περί της αποτελεσματικής επικοινωνίας-Μορφές-Είδη-Σκοποί
 • Η επικοινωνία ως τέχνη και ως τεχνική
 • Περί της επαγγελματικής επικοινωνίας-Προφορική επικοινωνία-Οργανωσιακή επικοινωνία
 • Γραπτή επικοινωνία και Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Περί της ομαδικής εργασίας- Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα
 • Συνεργασία ομάδας- Πρακτική άσκηση
 • Περί των συγκρούσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους
 • Τεχνικές αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων
 • Πρακτική άσκηση επί των διαπραγματεύσεων
 • Διαχείριση χρόνου- τεχνικές
 • Διαχείριση άγχους
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στο θέμα της επικοινωνίας, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνούν και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να διαχειρίζονται την επικοινωνία, προφορική, γραπτή, τηλεφωνική, λεκτική και εξωλεκτική, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις σε κάθε επίπεδο δραστηριοποίησής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η έννοια της επικοινωνίας- Μορφές και είδη της επικοινωνίας- Σκοποί της επικοινωνίας
 • Τα εμπόδια της επικοινωνίας- Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης
 • Επικοινωνιακά προφίλ- Η τέχνη της πειθούς- Επαγγελματική επικοινωνία
 • Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία- Γραπτή επικοινωνία Τηλεφωνική επικοινωνία- Η επικοινωνία στην ομάδα εργασίας
 • Οργανωσιακή επικοινωνία
 • Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «JOOMLA»

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι στελέχη της Δημόσιας και ιδιωτικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α” και Β” βαθμού. Λόγω των απαιτούμενων γνώσεων και της εξειδικευμένης θεματολογίας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της με ειδικότητα Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ) που ασχολούνται με:

 • την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τόπων ή δικτυακών πυλών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων,
 • τη μηχανοργάνωση / αυτοματισμό της λειτουργίας και των υπηρεσιών του οργανισμού,
 • την εκπαίδευση ή επιμόρφωση μέσω του διαδικτύου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Η κατοχή πτυχίου πληροφορικής ή επιστήμης υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

35 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των πληροφορικών που στελεχώνουν τους οργανισμούς, φορείς, εταιρείες και υπηρεσίες στη χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης δικτυακών τόπων, καθώς και συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή – Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Εγκατάσταση Apache, php, Joomla, MySQL
 • Joomla – Λειτουργίες front-end
 • Joomla — Λειτουργίες back-end
 • Προγραμματιστικό Interface στο Joomla
 • Joomla Components – Modules – Mambots
 • Πρότυπες Σελίδες Joomla
 • Ασφάλεια σε μια εγκατάσταση Joomla
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι κατά προτεραιότητα άτομα που υπηρετούν σε Δ/νσεις ή Τμήματα Πληροφορικής και ασκούν καθήκοντα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή/και ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, σε περιβάλλον Windows και Διαδικτύου.
 • Εξοικείωση με διαχείριση δεδομένων και πινάκων με εφαρμογές γραφείου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη σχεδίαση και διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και τη χρήση της γλώσσας SQL, έτσι ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της εμπειρίας τους και των γνώσεων τους, του βαθμού αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και, κατ’ επέκταση, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον λειτουργίας της MySQL
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Πινάκων
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Απλά ερωτήματα
 • Data Manipulation Language (DML)
 • Συναλλαγές (Transactions)
 • Συναρτήσεις (Functions)
 • Συνένωση (Join)
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Σύνθετα Ερωτήματα
 • Υποερωτήματα (Subqueries)
 • Όψεις (Views)
 • Data Control Language (DCL) – Ασφάλεια
 • Μελέτη Περίπτωσης – Ολοκληρωμένο Παράδειγμα
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με μαθήματα πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών του βασικού πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους, καθώς και ΤΕ και ΔΕ πληροφορικής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Κατά προτεραιότητα άτομα τα οποία εμπλέκονται με την δημιουργία ιστοτόπων ή τον έλεγχο έργων σχετικών με τη δημιουργία ιστοτόπων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλες τις πτυχές του διαδικτυακού προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τη χρήση Λογισμικών τελευταίας γενεάς είτε πρόκειται για τα λογισμικά που αφορούν τον ίδιο τον εξυπηρετητή (IIS της Microsoft), είτε για τα περιβάλλοντα ανάπτυξής αυτά καθαυτά (Περιβάλλον DotNet).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός, Εισαγωγή στον προγραμματισμό Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στη γλώσσα HTML
 • Επισκόπηση ειδικών θεμάτων της HTML.
 • Στατικές και Δυναμικές Σελίδες
 • Εισαγωγή στη VbScript και JavaScript.
 • Συναρτήσεις και δομές Ελέγχου στη JavaScript
 • Επανάληψη Στον Προγραμματισμό με Συμβάντα
 • Εισαγωγή στην ASP
 • Τα αντικείμενα της ASP
 • Βάσεις Δεδομένων και ASP
 • Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις Διαδικτυακού Εξυπηρετητή.
 • Στοχευμένη μελέτη περίπτωσης
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης ΗΥ σε περιβάλλον Windows.
 • Η ύλη που εµπεριέχεται στο σεµινάριο Επεξεργασία ∆εδοµένων µε Λογιστικά Φύλλα
 • Καλή γνώση χρήσης του ∆ιαδικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάµεσα στις ουσιώδεις αιτίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη και θα αντιμετωπιστούν µε την εκπαίδευση των υπαλλήλων, µέσω του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος, είναι και η αδυναµία τους να χειριστούν εφαρµογές λογισµικού λογιστικών φύλλων, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση αριθµητικών και άλλων δεδοµένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Συνοπτική επισκόπηση του περιβάλλοντος του EXCEL
 • Σύνδεση του Excel με αρχεία κειμένων (Word) και παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Σύνδεση του Excel με εξωτερικές βάσεις δεδομένων –Εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση του Excel για λειτουργίες βάσεων δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες, ομαδοποίηση εύρους τιμών
 • Εισαγωγή στην οικονομική και στατιστική ανάλυση με το Excel
 • Λήψη αποφάσεων με το Excel
 • Συνεργασία με άλλες εφαρμογές και Διαμοιρασμός workbooks. Χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων του Excel
 • Μελέτη περίπτωσης
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Ετικέτες: ,

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 25-29)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένες δεξιότητες

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

Παροχές στους ωφελούμενους

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1930€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1680€ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η πρόσκληση (voucher 25-29) τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014. Μετά το πέρας της διαβούλευσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 25 έως 29.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 25-29 ετών, Σεμινάρια για ανέργους
Ετικέτες: ,

Voucher ανέργων 18-24 & 25-29 ετών

Voucher ανέργων δημοσιογράφων

KNX trainning

infocert