Για όλους

Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

«Νέοι τρόποι χρηματοδότησης σε ενεργειακά έργα στο Δημόσιο»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε μηχανικούς, οικονομολόγους και στελέχη τεχνικών εταιρειών οι οποίοι είναι μελετητές, σύμβουλοι ή προμηθευτές του Δημοσίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

2 ημέρες * 3 ώρες

       ή

1 ημέρα * 6 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1:  Το Ενεργειακό προφίλ φορέων του Δημοσίου

 • Ποια είναι τα κέντρα ενεργειακού κόστους ανά κατηγορία φορέων: ΟΤΑ Α, ΟΤΑ Β, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ
 • Ποιες οι υφιστάμενες πηγές πληροφόρησης των κέντρων ενεργειακού κόστους
 • Τα τιμολόγια ενεργειακών προϊόντων
 • Τι είναι τα ΣΔΑΕ και ΣΔΕΑ / σύμφωνο των δημάρχων
 • Ποια η πολιτική κατεύθυνση για τα ενεργειακά έργα στις υποδομές του Δημοσίου – Τι χρηματοδοτούν τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τι όχι
 • Ποιες οι συνηθισμένες δράσεις βελτίωσης ενεργειακού προφίλ στο Δημόσιο και πως χρηματοδοτούνται / χρηματοδοτήθηκαν μέχρι στιγμής

Ενότητα 2: Το πρόβλημα του οδοφωτισμού

 • Βήματα μελέτης παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό
 • Οι Τ.Ο.ΤΕΕ και ΚΑΠΕ για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
 • Βασικά τεχνικά προβλήματα στον σχεδιασμό και την επιτήρηση των συστημάτων
 • Αρχές φωτοτεχνικών μελετών
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – το πρόγραμμα DialLUX
 • Σχεδιασμός οδού και κόμβου στο πρόγραμμα DialLUX

Ενότητα 3: Το πρόγραμμα net metering & virtual net metering

 • Θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογίες
 • Εφαρμογές Φ/Β & υφιστάμενη τιμολόγηση ενέργειας
 • Βασικά εργαλεία μελέτης & προσομοίωσης – τα προγράμματα PVGIS, PVSYST
 • Σχεδιασμός Φ/Β συστήματος με το PVSYST
 • Υπολογισμός παραγόμενης και συγχρονισμένης ροής ενέργειας – υπολογισμός οικονομικού οφέλους

Ενότητα 4: Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας

 • Πετρέλαιο, LPG, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός – με ποιο τρόπο πρέπει να παράγουμε την θερμική ενέργεια?
 • Συστήματα Α/Θ και Φ/Β και εφαρμογές
 • Συστήματα COMBI και εφαρμογές
 • Συστήματα ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ και εφαρμογές
 • Βήματα μελέτης και σημεία προσοχής κατά τον σχεδιασμό

 Ενότητα 5: Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Κατάσταση αγοράς και παραδείγματα
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για τον οδοφωτισμό
 • Τεχνο-οικονομικό μοντέλο για net metering & virtual net metering
 • Κίνδυνοι & κίνητρα

Ενότητα 6: Project Financing ΕΤΕπ & ΤΠΔ για ενεργειακά έργα στο Δημόσιο

 • Θεσμικό πλαίσιο – Ποιοι φορείς χρηματοδοτούνται
 • Κατάσταση αγοράς
 • Διαδικασία χρηματοδότησης & ελεγκτικοί μηχανισμοί
 • Τυπική μελέτη οδοφωτισμού
 • Τυπική μελέτη net metering & virtual net metering

Εισηγητές: Γ. Στασιμιώτης, Κ. Τερζής, Δρ. Π. Ζέρβας,  Π. Λαγγουράνης, Δ. Νικολάου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 300€

Σεμινάρια Νοεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίων Νοεμβρίου 2018

ημερομηνία ημέρα ώρα διάρκεια
13.11.2018 Τρίτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
14.11.2018 Τετάρτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
24.11.2018 Σαββάτο 09.00 – 15.00 6 ώρες
Σεμινάριο Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα σεμιναρίου Δεκεμβρίου 2018

ημερομηνία ημέρα ώρα
11.12.2018 Τρίτη 18.00 – 21.00 3 ώρες
12.12.2018 Τετάρτη 18.00 – 21.00 3 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 2587387 (Κα. Περάκη)

Κατηγορία: Για όλους

Νέα Σεμινάρια Security – Σεμινάρια επιμόρφωσης Προσωπικoύ Ιδιωτικής Ασφάλειας «Security»

Σεμινάρια Security

 

 • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες. Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας».
 • Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Security, Για όλους

ISO 9001 HACCP – ISO 22000:2005 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Logo_ISO_food1Νέα σεμινάρια για Εσωτερικούς Επιθεωρητές οργανισμών που διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων όπως και και για Σύμβουλους στην Ασφάλεια των Τροφίμων, συνολικής διάρκειας 2 ημερών. Ειδικές τιμές για:

 • Περισσότερους από έναν εργαζόμενους στην ίδια επιχείρηση
 • Μέλη των ενώσεων ΠΕΤΕΤ και ΠΕΠΤΕΓ
 • Ομαδικές συμμετοχές ιδιωτών
 • Άνεργους επιστήμονες
ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Εσωτερικός Επιθεωρητής

Απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη, εμπλεκόμενους με την Ασφάλεια Τροφίμων, επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Επίσης, Συμβούλους για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Το παρόν πρόγραμμα ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για Εσωτερικούς Επιθεωρητές οργανισμών που διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να επιθεωρούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και Βασικές αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα για την υγιεινή τροφίμων σε χώρους εστίασης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22002-1:2009
 • Βήματα για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος ISO 22000:2005
 • Μελέτη HACCP
 • Προσδιορισμός και παρακολούθηση ΚΣΕ & Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων
 • Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση του συστήματος ISO 22000:2005
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές Επιθεώρησης

Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ και εγγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Επίσης, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Πιστοποιητικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχονται βεβαίωση κατάρτισης και παράρτημα κατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ημέρες (09:00 έως 17:00)

Κόστος Εκπαίδευσης: 350 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, εκπαιδευτικό υλικό, coffee breaks και ελαφρύ γεύμα.

Ειδικές τιμές για

 • Περισσότερους από έναν εργαζόμενους στην ίδια επιχείρηση
 • Μέλη των ενώσεων ΠΕΤΕΤ και ΠΕΠΤΕΓ
 • Ομαδικές συμμετοχές ιδιωτών
 • Άνεργους επιστήμονες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Δευτέρα 14/09/2015 και Τρίτη 15/09/2015
Δευτέρα 05/10/2015 και Τρίτη 06/10/2015
Δευτέρα 02/11/2015 και Τρίτη 03/11/2015
Δευτέρα 23/11/2015 και Τρίτη 24/11/2015
Δευτέρα 14/12/2015 και Τρίτη 15/12/2015

Τόπος Διεξαγωγής

Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ, Τεχνική Εκπαιδευτική, Αβέρωφ 34 Α, N. Ιωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

Επικοινωνία στο τηλ.: 210 2587387

ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Εφαρμογή σε Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης, Catering - Εσωτερικός Επιθεωρητής

Απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, που εμπλέκονται στον κλάδο τροφίμων ή τουρισμού, ή στελέχη επιχειρήσεων εστίασης, μαζικής εστίασης, fast – foods, συστηματοποιημένου επισιτισμού – catering, υπεύθυνοι εστιατορίων ξενοδοχειακών και νοσοκομειακών μονάδων όπως και υπευθύνους εστιατορίων πλωτών μέσων.

Το παρόν πρόγραμμα ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για Εσωτερικούς Επιθεωρητές οργανισμών που διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Υπεύθυνους ή μέλη ομάδας για την ασφάλεια των τροφίμων και Συμβούλους επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να επιθεωρούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και Βασικές αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα για την υγιεινή τροφίμων σε χώρους εστίασης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 22002-2:2013
 • Βήματα για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος ISO 22000:2005
 • Μελέτη HACCP σε χώρους εστίασης
 • Προσδιορισμός και παρακολούθηση ΚΣΕ & Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων
 • Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση του συστήματος ISO 22000:2005
 • Μεθοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης

Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ και εγγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Επίσης, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Πιστοποιητικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχονται βεβαίωση κατάρτισης και παράρτημα κατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ημέρες (09:00 έως 17:00)

Κόστος Εκπαίδευσης: 400 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, εκπαιδευτικό υλικό, coffee breaks και ελαφρύ γεύμα.

Ειδικές τιμές για

 • Περισσότερους από έναν εργαζόμενους από την ίδια επιχείρηση
 • Μέλη των Ενώσεων ΠΕΤΕΤ και ΠΕΠΤΕΓ
 • Ομαδικές συμμετοχές ιδιωτών
 • Άνεργους επιστήμονες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Πέμπτη 17/09/2015 και Παρασκευή 18/09/2015
Πέμπτη 08/10/2015 και Παρασκευή 09/10/2015
Πέμπτη 05/11/2015 και Παρασκευή 06/11/2015
Πέμπτη 26/11/2015 και Παρασκευή 27/11/2015
Πέμπτη 17/12/2015 και Παρασκευή 18/12/2015

Τόπος Διεξαγωγής

Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ, Τεχνική Εκπαιδευτική, Αβέρωφ 34 Α, N. Ιωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

Επικοινωνία στο τηλ.: 210 2587387

ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - Εφαρμογή σε Επιχειρήσεις Ζαχαροπλαστικής & Παγωτού - Εσωτερικός Επιθεωρητής

Απευθύνεται

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από τον κλάδο τροφίμων ή τουρισμού, και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο επιχειρήσεων ζαχαροπλαστείων, εργαστήριο/βιοτεχνία ειδών ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο/βιοτεχνία παγωτού καθώς και καταστήματα παρασκευής και λιανικής πώλησης παγωτού (gelateria). Υπεύθυνοι ή μέλη ομάδας Ασφάλειας τροφίμων και Σύμβουλοι Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων.

Το παρόν πρόγραμμα ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για Εσωτερικούς Επιθεωρητές οργανισμών που διαθέτουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να επιθεωρούν και να βελτιώνουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000: 2005.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή και Βασικές αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα για την υγιεινή τροφίμων σε χώρους παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής και παγωτού
 • Βήματα για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος ISO 22000:2005
 • Μελέτη HACCP σε χώρους εστίασης
 • Προσδιορισμός και παρακολούθηση ΚΣΕ & Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων
 • Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση του συστήματος ISO 22000:2005
 • Μεθοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης

Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ και εγγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Επίσης, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Πιστοποιητικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχονται βεβαίωση κατάρτισης και παράρτημα κατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ημέρες (09:00 έως 17:00)

Κόστος Εκπαίδευσης: 400 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, εκπαιδευτικό υλικό, coffee breaks και ελαφρύ γεύμα.

Ειδικές τιμές για

 • Περισσότερους από έναν εργαζόμενους από την ίδια επιχείρηση
 • Μέλη των Ενώσεων ΠΕΤΕΤ και ΠΕΠΤΕΓ
 • Ομαδικές συμμετοχές ιδιωτών
 • Άνεργους επιστήμονες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Δευτέρα 21/09/2015 και Τρίτη 22/09/2015
Δευτέρα 12/10/2015 και Τρίτη 13/10/2015
Δευτέρα 09/11/2015 και Τρίτη 10/11/2015
Δευτέρα 30/11/2015 και Τρίτη 01/12/2015

Τόπος Διεξαγωγής

Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ, Τεχνική Εκπαιδευτική, Αβέρωφ 34 Α, N. Ιωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

Επικοινωνία στο τηλ.: 210 2587387

ISO 9001 - HACCP: Εφαρμογή μελέτης HACCP για την Ασφάλεια Τροφίμων και ενσωμάτωσή της σε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001

Απευθύνεται

Σε ιδιώτες ή στελέχη υπεύθυνα για την Ασφάλεια των τροφίμων, επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων και ποτών και θέλουν να εφαρμόσουν μια μελέτη HACCP. Επίσης, Σύμβουλοι για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Για την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες χρειάζεται να γνωρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

Με την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν μια μελέτη HACCP στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, σε μια επιχείρηση τροφίμων και ποτών.

Θεματικές ενότητες – Περιεχόμενα

 • Βασικές αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
 • Προαπαιτούμενα για την υγιεινή τροφίμων
 • Σύστημα ISO 9001. Απαιτήσεις εφαρμογής
 • Μελέτη HACCP
 • Προσδιορισμός και παρακολούθηση ΚΣΕ & Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων
 • Επισκόπηση, επικύρωση και επαλήθευση του συστήματος ISO 9001-HACCP
 • Μεθοδολογία και τεχνικές επιθεώρησης

Εκπαιδευτές

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων, πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ και εγγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Επίσης, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Πιστοποιητικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχονται βεβαίωση κατάρτισης και παράρτημα κατάρτισης.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ημέρες (09:00 έως 17:00)

Κόστος Εκπαίδευσης: 350 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται, εκπαιδευτικό υλικό, coffee breaks και ελαφρύ γεύμα.

Ειδικές τιμές για

 • Περισσότερους από έναν εργαζόμενους από την ίδια επιχείρηση
 • Μέλη των Ενώσεων ΠΕΤΕΤ και ΠΕΠΤΕΓ
 • Ομαδικές συμμετοχές ιδιωτών
 • Άνεργους επιστήμονες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Πέμπτη 24/09/2015 και Παρασκευή 25/09/2015
Πέμπτη 15/10/2015 και Παρασκευή 16/10/2015
Πέμπτη 12/11/2015 και Παρασκευή 13/11/2015
Πέμπτη 03/12/2015 και Παρασκευή 04/12/2015

Τόπος Διεξαγωγής

Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ, Τεχνική Εκπαιδευτική, Αβέρωφ 34 Α, N. Ιωνία

Πληροφορίες – Εγγραφές

Επικοινωνία στο τηλ.: 210 2587387

Κατηγορία: Για όλους