Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

4η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full24η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Από 30/6/2014 έως 31/7/2014

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΣυνοδευτική Επιστολή

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΤΟΠΕΚΟ

Πρόσκληση σε Ημερίδα – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Anatoliki_04_07_2014_ViomatikouΠρόσκληση-Πρόγραμμα της Ημερίδας

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΤΟΠΕΚΟ

Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2Ενημερωτικό Δελτίο
Έκδοση Επιχειρηματικής Αριστείας Επιχειρήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Παράταση Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχήςεως

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 (17.00μμ)

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με Συντονιστή την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» πρόκειται να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Έκδοση επιχειρηματικής αριστείας επιχειρήσεων-καλών πρακτικών σε δράσεις ΕΚΕ, για τις Τοπικές Επιχειρήσεις των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ενημερωτικό Δελτίο

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΤΟΠΕΚΟ

Παράταση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Πρόσκλησης Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΣυνοδευτική Επιστολή

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΤΟΠΕΚΟ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλεί ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΣυνοδευτική Επιστολή

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής Α’ και Β’ Κύκλου – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α’ και Β’ ΚΥΚΛΟΥ

«ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των αιτήσεων του Α’ και Β’ κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικά ωφελουμένων των ομάδων στόχου της Πράξης σύμφωνα με τη Διαδικασία 04 «Επιλογή Ωφελουμένων» της Διαχειριστικής Επάρκειας της Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Απόφασης Υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής επιλογής στις 14/2/2013 ημέρα Πέμπτη στη Θέρμη και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην οδό 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου και εφαρμόσθηκε η διαδικασία επιλογής για τις ομάδες των Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Ατόμων ευρισκόμενων ή απειλούμενων από φτώχεια και μονογονέων για τις οποίες και ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής Αιτήσεων.

Πίνακας ΑποτελεσμάτωνΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

3η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full23Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλούν ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Η 3η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ανέργων αφορά μόνο στις ομάδες στόχου:

 • Μετανάστες
 • Άτομα με αναπηρία

και λήγει με την πάροδο της 4ης Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα.

Πλήρες κείμενο της παράτασης πρόσκλησηςΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Topeko_Anatoliki_Logo_Full2ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., ως Συντονιστής Εταίρος, προσκαλούν ανέργους ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Η Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απευθύνεται σε άτομα που είναι:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Μετανάστες
 • Άτομα με αναπηρία
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Ειδικότερα, οι 160 άνεργοι των παραπάνω ευπαθών κοινωνικά ομάδων που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και σε Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανέργους που ανήκουν στις παραπάνω ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κατοικούν στους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς παρατείνεται εώς τις 15/01/2013.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ανατολικής Θεσσαλονίκης»

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δελτίο Τύπου 31/10/2012 – ΤοπΕΚΟ – Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Topeko_Anatoliki_Footer

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και κατοικούν στους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Η Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απευθύνεται σε άτομα που είναι:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Μετανάστες
 • Άτομα με αναπηρία
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Ειδικότερα, οι 160 άνεργοι των παραπάνω ευπαθών κοινωνικά ομάδων που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και σε Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, για την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

(περισσότερα…)

Κατηγορία: Α.Σ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης