Α.Σ. Μόνη Γενιά

Πρόσκληση σε Ημερίδα – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Prosklisi_Moni_GeniaΠρόγραμμα της Ημερίδας

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά, ΤΟΠΕΚΟ

Συνέδριο – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο για την Μονογονεϊκή Οικογένεια που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Δελτίο τύπου του συνεδρίου

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Πρόσκληση σε Συνέδριο – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Monh_Genia_Prosklisi_DimouΠρόσκλησηΑφίσα του Συνεδρίου

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτες Για την πράξη: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΑίτηση Υποψηφίου

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Ημερίδα Γνωστοποίησης Πράξης – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_ProsklisiΠρόσκλησηΑφίσαΠρόγραμμα

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Αποτελέσματα έγκυρων και μη αιτήσεων επιλογής υποψηφίων – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καταρτίστηκαν οι πίνακες με τις έγκυρες και μη αιτήσεις συμμετοχής για την πράξη με τίτλο «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη».

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ως την Δευτέρα 04/03/2013 και ώρα 14:00, στην έδρα του συντονιστή εταίρου ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε., στην Οικονόμου 5, 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 2310552670 -1.

Πίνακας Έγκυρων Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΠίνακας ΜΗ Έγκυρων Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΙστοσελίδα της Α.Σ. ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_Logo2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 11/2/2013
και
προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πλήρες κείμενο της 2ης παράτασης πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑΙστοσελίδα της Α.Σ. ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

1η Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 31/1/2013
και
προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πλήρες κείμενο της παρατασης πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_LogoΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης, δίνοντας έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 19/12 έως 21/12/2012 και από έως 3/1 έως 18/01/2013, ώρες: 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην διεύθυνση του ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.»: Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά