Α.Σ. Ο Τροχός

Πρόσκληση σε Ημερίδα – Α.Σ. «Ο Τροχός»

Topeko_Troxos_As_O_Troxos_LogoΟ Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων Ιεράπετρας, σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα: «Δικτύωση, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Διακρατικές Συνεργασίες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Ικανότητες».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός», στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Δικτύωση – Διακρατική Συνεργασία», της Πράξης: «Συν-Εργασίες», στην οποία συντονιστής εταίρος είναι ο Σύλλογος Α.μεΑ. Ιεράπετρας. Θα παρουσιαστεί το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ως σήμερα, τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας του προγράμματος, παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων και τοπικών – διακρατικών πρωτοβουλιών για Α.μεΑ.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Πρόεδρος,
Κων/νος Ζαμπετάκης

Πλήρες κείμενο της Πρόσκληση

Κατηγορία: Α.Σ. Ο Τροχός

3η Φάση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής – Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Topeko_Anatoliki_FooterΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
«Συν-Εργασίες»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»
(Τρίτη φάση συλλογής αιτήσεων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, τη πράξη: «Συν-Εργασίες» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • ΑΜΕΑ
  • Πρώην χρήστες ουσιών

* για την ομάδα Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια ο αριθμός υποψηφίων ωφελουμένων έχει καλυφθεί στην 1η και 2η φάση υποβολής αιτήσεων.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑίτηση ΣυμμετοχήςΙστοσελίδα της Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Κατηγορία: Α.Σ. Ο Τροχός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Topeko_Anatoliki_FooterΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

«Συν-Εργασίες»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, το Σχέδιο Απόφασης με ίδια μέσα της πράξης: «Συν-εργασίες», προϋπολογισμού 535.00,00 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός», που απαρτίζεται από δέκα τοπικούς φορείς, με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών
  • ΑΜΕΑ
  • Πρώην Χρήστες Ουσιών

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Ο Τροχός