ΤΟΠΣΑ

Ημερίδας με τίτλο «Νέες Καλλιέργειες & Καινοτόμες Επενδύσεις Αγροτικής Οικονομίας» – Α.Σ. «ΠΡΩΤ.Α.»

Topsa_Prota_Afisa_AgrotikiΠρόγραμμα της Ημερίδας

Κατηγορία: Α.Σ. ΠΡΩΤ.Α, ΤΟΠΣΑ

Πρόσκληση Συναντήσεων Ομάδων Πληροφόρησης Επιχειρήσεων σε Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Α.Σ. «ΠΡΩΤ.Α»

Topsa_Prota_Prosklisi_SinantisewnΠρόγραμμα Συναντήσεων

Κατηγορία: Α.Σ. ΠΡΩΤ.Α, ΤΟΠΣΑ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ης Επιλογής Ωφελουμένων – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_OrizontesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανοικτοί Ορίζοντες» κατά τη συνεδρίαση του στις 8- 5-2014 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση». Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων με τους επιτυχόντες, ανά ομάδα στόχου, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες, ΤΟΠΣΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΔΥΤΙΚΑ»

Topsa_Dytika_Dytika_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών:

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της ΔΡΑΣΗΣ 19 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΚΑΙ
  • ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ενέργεια της ΔΡΑΣΗΣ 20 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,

που υλοποιεί στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «ΔΥΤΙΚΑ»

Πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Δυτικά, ΤΟΠΣΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Δυνητικά Ωφελουμέβους για Συμμετοχή στην Πράξη:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων – Πράξη: «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο» – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους πίνακες επιλογής ωφελουμένων της Πράξης «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο».

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ανεργοι)ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα για την Απασχόληση – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΑΣΟΣ» που υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι της 11/11/2013 και προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Παράταση Πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΔΥΤΙΚΑ»

Topsa_Dytika_Dytika_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτες για την πράξη: «Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΥΤΙΚΑ»

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΑίτηση Υποψηφίου

Κατηγορία: Α.Σ. Δυτικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΟ 07/10/2013 ΕΩΣ 01/11/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΑΣΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΘΑΣΟΣ»

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ
  • ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  • Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Δ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΑΣΟΥ
  • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΚ ΑΕ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΕΡΓΑΝΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Τουρισμός-Απασχόληση-Επιχειρηματικότητα»

Topsa_Toyrismos_Toyrismos_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Α.Σ. «Τουρισμός – Απασχόληση – Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση σε αυτήν.

Πρόσκληση

Κατηγορία: Α.Σ. Τουρισμός -Απασχόληση -Επιχειρηματικότητα