Α.Σ. Θάσος

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων – Πράξη: «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο» – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους πίνακες επιλογής ωφελουμένων της Πράξης «Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο».

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ανεργοι)ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ: (Ομάδα Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα για την Απασχόληση – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΑΣΟΣ» που υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι της 11/11/2013 και προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Παράταση Πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΟ 07/10/2013 ΕΩΣ 01/11/2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΑΣΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΘΑΣΟΣ»

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ
  • ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
  • Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Δ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
  • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΑΣΟΥ
  • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΚ ΑΕ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΕΡΓΑΝΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος

Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΑΣΟΣ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος