Διεθνής Παρουσία

Στρατηγικές αναβίωσης των επαγγελμάτων χειροτεχνίας

Στρατηγικές αναβίωσης των επαγγελμάτων χειροτεχνίας στις τρεις περιοχές υλοποίησης του έργου με ID 129639, και συγκεκριμένα Centru, Nord-Vest και Vest, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Υπο-δραστηριότητας Α3.2

 

Κατηγορία: Mestesug – Παραδοτέα

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό»

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-9/26-10-2015

Κατηγορία: Dimitra - Προμήθειες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-8/23-10-2015

Κατηγορία: Dimitra - Προμήθειες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-7/23-10-2015

Κατηγορία: Dimitra - Προμήθειες

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-6/23-10-2015

Κατηγορία: Dimitra - Προμήθειες

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό – έργο Dimitra

Κατηγορία: Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης – έργο Dimitra

Κατηγορία: Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης– έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης– έργο Dimitra

Κατηγορία: Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης – έργο Dimitra

Κατηγορία: Έρευνες αγοράς

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (DECIS 1-2 / 15-09-2015)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DECIS-1-2/15-09-2015

Κατηγορία: Decis - Προμήθειες