ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Voucher Ανέργων (ολοκληρωμένα)

Θεσσαλονίκη Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ

Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις :

Κατηγορία: Voucher Ανέργων (ολοκληρωμένα)

Θεσσαλονίκη Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις Β’βάθμια Νο2

Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις Β’βάθμια Νο2

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις :

Κατηγορία: Voucher Ανέργων (ολοκληρωμένα)

Θεσσαλονίκη Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις Β’βάθμια Νο1

Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη – Πωλήσεις Β’βάθμια Νο1

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις :

Κατηγορία: Voucher Ανέργων (ολοκληρωμένα)