Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (FEMRO 1-6 / 6-8-2015)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»
Αρ. Προκήρυξης: FEMRO 1-6 / 6-8-2015

Κατηγορία: FEMRO - Προμήθειες