Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού (Pax 1-11 / 28-08-2015)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: PAX-1-11/28-08-2015

Κατηγορία: Pax - Προμήθειες